top of page
  • L'Annicha

Le Loft - Le debut - The beginnings - Start der werken

Nous commençons les travaux aux Loft. L'ancien atelier de M. Perrone deviendra un loft avec une vue magnifique.

We begin renovations work for the Loft. The former painting workshop of Mr Perrone will become a loft with a magnificent view of the surrounding countryside.

We starten de werken aan de Loft. Het schildersatelier van Dhr Perrone zal een loft worden met een schitterend uitzicht op het omliggende landschap.


1 view0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page